Holding Present [Ula Sickle]

share:

Credits

   
Concept, choreography Ula Sickle
Concept, musical direction Tom Pauwels (Ictus)
Composers Stellan Veloce, Alvin Lucier, Pauline Oliveros and Didem Coskunseven
New Instruments by Gert Aertsen, Maika Garnica
Creation and performanceAmanda Barrio Charmelo, Marina Delicado, Marie Goudot, Ruben Martinez Orio, Michael Schmid, Mohamed Toukabri, Tom Pauwels & Ula Sickle
Light Design Ofer Smilansky
Scenography Richard Venlet
Duration 2 hours

Production Ictus & Outline
     

Trailer

   
>LINK

Working with unusual instruments that require a particular playing practice and a team of 4 dancers and 4 musicians, Holding Present explores how a singular gesture can become a collective movement. Working on an extended duration (2h), the performance slowly builds up a movement, a momentum that leads to a breaking point.

Holding Present is a new collaboration between choreographer Ula Sickle and Ictus. The performance explores methods for calling or 'ringing an alarm', while working with unconventional instruments that require particular movements in order to produce sound, such as swinging bull roars, tiny hand held cymbals or long thin tubes that produce sound when moved rapidly through the air. The work will feature existing compositions by well-known composers, as well as new musical compositions composed especially for the piece.

A group of 8 performers, in equal part dancers and musicians, engage in a durational performance that aims to create a continuous presence in the performance venue over several hours. Through their playing or movement phrasing, the performers hold the space and time actively, challenging the audience's perception and attention. In the work, sound and movement are considered interchangeable, both have a choreographic and musical dimension.

The music relies on compositions for single instruments with a particular playing practice - these works could be played by single musicians or by multiple players, each on the same instrument. The movement material is inspired by the particular gestures required to play these instruments, as well as the idea of calling attention to and engaging with the passage of time. Set movement phrases are danced mainly in unison, with several dancers or musicians doing the same phrases together at the same time, or with small variations and delays. The handing over of the phrases or musical compositions will use a similar structure to Relay, a performance by Ula Sickle, in which a black ‘flag’ is kept in continuous motion, by being passed on from one performer to the next. Here the musicians and performers 'hand over' the material to each other, or join together in performing the different blocks that continually evolve during the piece.

As opposed to Relay, the performance is not limited to one active dancer/musician in the space at a time. Rather the number and configuration of performers present is continuously changing, however there should always be at least one performer (dancer or musician) holding the space/time/presence at any given moment. Many combinations are possible; i.e. only dancers, only musicians, dancers + 1 musician, musicians + 1 dancer, 50/50, etc. As with an orchestra, multiplying the number of performers can amplify the level of sound or the impact of a movement sequence. The dancers and musicians both take on the role of playing the music or dancing.

Holding Present continues Sickle's interest in working closely with contemporary music, as seen in her past collaborations with sound artist Yann Leguay (Light Solos, Relay) or with vocalist and composer Stine Janvin (Prelude, Echoic Choir). The initial research for this performance will begin in 2022, with an exchange between Sickle and musicians from the ensemble, giving ample time for both the movement and musical work to be developed, before the full group of 8-10 performers come together to work towards a premiere in 2023. The performance will ideally rely on very little technical means; ie. no microphones and ideally working with minimal lighting or natural light. The performance is made for non-frontal performance venues, such as a gallery or museum space, or a flexible blackbox theatre setting.

Holding Present is een nieuwe samenwerking tussen choreografe Ula Sickle en Ictus. De voorstelling onderzoekt manieren om te signaleren, aandacht te wekken of ‘alarm te slaan’ en gebruikt daarvoor onconventionele instrumenten waarvoor specifieke bewegingen vereist zijn om klank te produceren, zoals zwaaien met een snorrebot (bullroarer), het bespelen van handcimbalen of het longitudinaal aanstrijken van lange dunne buizen die zo een quasi elektronische klank produceren. Tijdens de voorstelling hoor je bestaande composities van bekende componisten naast nieuwe werken die speciaal voor deze productie zijn ontwikkeld.

Een groep van 8 performers, evenveel dansers als muzikanten, creëren gedurende meerdere uren een continue aanwezigheid in de ruimte. Door de muzikale of gedanste frases zorgen de performers voor constante actie in de tijd en in de ruimte en dagen zo het waarnemingsvermogen en de aandacht van het publiek uit. In deze voorstelling zijn klank en beweging uitwisselbaar, ze hebben allebei steeds een choreografische én muzikale dimensie.

De muziek put uit composities voor unieke instrumenten die je op een bepaalde manier moet bespelen – de werken kunnen door één muzikant gespeeld worden of door meerdere performers die allemaal hetzelfde instrument bespelen. De choreografie is gebaseerd op de typische bewegingen die nodig zijn om de instrumenten te bespelen, en op het idee van attent maken op en de interactie aangaan met het verglijden van de tijd. Vaste bewegingsfrasen worden hoofdzakelijk unisono gedanst, waarbij verschillende dansers of muzikanten dezelfde frasen samen en tegelijkertijd uitvoeren, of met kleine variaties en verschuivingen. De overgang van de ene naar de andere frase of muziekcompositie gebeurt op een gelijkaardige manier als in Relay, een voorstelling van Ula Sickle waarbij een zwarte ‘vlag’ continu in beweging wordt gehouden doordat de ene danser ze doorgeeft aan de volgende. Hier gebeurt de ‘overdracht’ door zowel muzikanten als dansers, zij geven het materiaal door aan elkaar of ze voegen zich samen en voeren de verschillende sequenties uit die de hele voorstelling lang constant evolueren.

Anders dan in Relay beperkt de voorstelling zich niet tot één actieve danser/muzikant in de ruimte. Het aantal artiesten en de configuratie van de performers in de ruimte verandert voortdurend. De enige voorwaarde is dat op elk moment minstens één performer (danser of muzikant) de ruimte/tijd/aanwezigheid in stand houdt. Er zijn veel combinaties mogelijk, alleen dansers, alleen muzikanten, dansers + 1 muzikant, muzikanten + 1 danser, half om half enz. Net zoals bij een orkest kan het uitbreiden van het aantal performers het geluidsvolume of de impact van een bewegingssequentie versterken. De dansers en de muzikanten vervullen allebei hun rol, ze musiceren of dansen.

Holding Present is een voortzetting van Sickle’s interesse in hedendaagse muziek. Dat blijkt uit haar vorige samenwerkingen met geluidskunstenaar Yann Leguay (Light Solos, Relay) en met zangeres en componiste Stine Janvin (Prelude, Echoic Choir). De research voor deze voorstelling gaat van start in 2022, met een uitwisseling tussen Sickle en muzikanten van het ensemble, zodat er voldoende tijd is om zowel de bewegingen als de muziek uit te werken. Daarna zal de volledige groep van 8-10 performers repeteren en toewerken naar de première in 2023. In het ideale geval zal de voorstelling weinig technische ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld geen microfoons, en met een minimale belichting of met natuurlijk licht kunnen worden uitgevoerd. De voorstelling is ontwikkeld voor niet-frontale locaties, zoals een galerij of een museumzaal, of voor theaterzalen met een flexibele blackbox.

Holding Present est une nouvelle collaboration entre la chorégraphe Ula Sickle et Ictus. La performance se base sur des gestuelles de typer « sonner l’alarme », tout en utilisant des instruments non conventionnels qui convoquent des mouvements particuliers : rhombes vrombissants, petites cymbales à main, longs et fins tubes de métal à déplacer dans l'air. Au programme, des pièces de compositeurs connus ainsi que de nouvelles compositions écrites spécialement pour la performance.

Un groupe de 8 performeurs, composé à parts égales de danseurs et de musiciens, se lancent dans une performance de longue durée en vue de créer une présence continue dans la salle, durant plusieurs heures. À travers leur jeu ou leurs mouvements, les performers investissent activement le cadre spatio-temporel, mettant au défi les perceptions et l’attention du public. Dans la performance, son et mouvement sont considérés comme interchangeables et ont tous deux une dimension à la fois chorégraphique et musicale.

La musique repose sur des compositions pour instruments solos exigeant une pratique particulière – ces œuvres peuvent être exécutées par un seul ou plusieurs musiciens, chacun jouant du même instrument. Les mouvements sont inspirés par les gestes particuliers requis pour jouer de ces instruments, ainsi que par la volonté d’attirer l’attention sur le passage du temps. Les séries fixes de mouvements sont exécutées principalement à l’unisson, plusieurs danseurs ou musiciens effectuant les mêmes séries en même temps, éventuellement avec de petites variations ou en canon. L’enchaînement des séries de mouvements ou des compositions musicales est basé sur une structure similaire à celle de Relay, une performance d’Ula Sickle dans laquelle un « drapeau » noir est maintenu en mouvement continu en passant d’un performeur à l’autre. Ici, les musiciens et performeurs se passent le matériel de l’un à l’autre ou se rejoignent dans l’exécution des différents blocs qui évoluent continuellement au cours la performance.

Contrairement à Relay, l’espace n’est pas occupé uniquement par un seul danseur/musicien actif au même moment. Le nombre et la configuration des performeurs présents changent continuellement. Néanmoins, au moins un performeur (danseur ou musicien) doit toujours être présent pour investir à tout moment le cadre spatio-temporel. Plusieurs combinaisons sont possibles : danseurs uniquement, musiciens uniquement, danseurs + un musicien, musiciens + un danseur, 50/50, etc. Comme dans un orchestre, la multiplication du nombre de performeurs peut amplifier le niveau sonore ou la portée d’une suite de mouvements. Les danseurs et musiciens sont chargés sans distinction de la musique et de la danse.

Holding Present permet à Sickle d’approfondir son intérêt pour la musique contemporaine, dont témoignent ses précédentes collaborations avec l’artiste sonore Yann Leguay (Light Solos, Relay) ou avec la vocaliste et compositrice Stine Janvin (Prelude, Echoic Choir). Les premières recherches en vue de cette performance commenceront en 2022, avec un échange entre Sickle et des musiciens de l’ensemble. Il y aura ainsi suffisamment de temps pour développer les mouvements et la musique avant que le groupe de 8 à 10 performeurs commence à répéter en vue d’une première en 2023. La performance devra idéalement requérir très peu de moyens techniques – pas de microphones et, dans l’idéal, utilisation de la lumière naturelle ou d’un éclairage minimal. La performance est conçue pour des lieux dans lesquels les spectateurs peuvent se déplacer librement, comme une galerie ou une salle d’exposition, ou encore un théâtre de style « boîte noire » aménagé de manière flexible.

Agenda for this project

June 2023
 • Date Show Location
 • Sun 04.06 Holding Present [Ula Sickle] Concertgebouw - Brugge - Belgium

  Holding Present [Ula Sickle]

  Amanda Barrio Charmelo, Marina Delicado, Marie Goudot, Ruben Martinez Orio, Micheal Schmid, Mohamed Toukabri, Tom Pauwels & Ula Sickle read more
 • Fri 16.06 Holding Present Manifeste Festival Ircam - Paris - France

  Holding Present [Ula Sickle]

  Amanda Barrio Charmelo, Marina Delicado, Marie Goudot, Ruben Martinez Orio, Micheal Schmid, Mohamed Toukabri, Tom Pauwels & Ula Sickle read more
 • Sat 17.06 Holding Present Manifeste Festival Ircam - Paris - France

  Holding Present [Ula Sickle]

  Amanda Barrio Charmelo, Marina Delicado, Marie Goudot, Ruben Martinez Orio, Micheal Schmid, Mohamed Toukabri, Tom Pauwels & Ula Sickle read more
 • Sun 18.06 Holding Present Manifeste Festival Ircam - Paris - France

  Holding Present [Ula Sickle]

  Amanda Barrio Charmelo, Marina Delicado, Marie Goudot, Ruben Martinez Orio, Micheal Schmid, Mohamed Toukabri, Tom Pauwels & Ula Sickle read more