ORFEO 14 (Helmut Oehring)

share:

A creation by Helmut Oehring, after Claudio Monteverdi and Joseph Conrad,
to celebrate the 10th anniversary of the reopening of the Opéra de Lille

Orfeo14 [Vol.1]

   
Creation by Helmut Oehring (born in 1961) a scenic concert according to L’Orfeo by Claudio Monteverdi (text and music) and Heart of Darkness, short story by Joseph Conrad

Music Helmut Oehring

Libretto Stefanie Wördemann

Le Concert d’Astrée
Conductor Emmanuelle Haïm

Ictus
Conductor François Deppe

Conception and mise en espace Helmut Oehring, Stefanie Wördemann

Lights Tom Bruwier

Musical electronic studio Torsten Ottersberg / Gogh smp

With

Soprano Laura Claycomb
Countertenor Rodrigo Ferreira
Tenor John Mark Ainsley
Sign language actor Christina Schoenfeld
Double bass and voice Matthias Bauer
Electric guitar and voice Tom Pauwels

La Querelle

   
Works of baroque and contemporary musics :
Henry Purcell, Giulio Caccini, G.F Handel, Antonio Vivaldi, Oscar Strasnoy, Luca Francesconi, Anton Webern, Heinz Holliger

With
Actor Jean-François Sivadier
SopranoLaura Claycomb
Countertenor Rodrigo Ferreira
Tenor John Mark Ainsley

Le Concert d’Astrée
Conductor Emmanuelle Haïm

Ictus
Conductor François Deppe

MEDIA

   
On Youtube : Emmanuelle Haïm working on ORFEO with Le Concert d'Astrée

On this site : Prae Senz by Helmut Oehring and Iris ter Schiphorst, Ictus CD, 1999

Over the past 10 years, Ictus and Le Concert d’Astrée have set their stamp on the Lille Opera, attracting a public of unconditional supporters who come out in droves to attend their concerts and productions. From the very first note, they know how to create a unique atmosphere. To celebrate the 10th anniversary since its reopening, the Opera invites them to share the same stage for two exceptional anniversary evenings.

In the first half, with the premiere of a short opera by Helmut Oehring, the two ensembles bury the hatchet and come together to serve a dream team of singers. The founding work from which the opera derives its plot, Monteverdi’s Orfeo, here will be mixed by the impertinent Berlin composer with an adaptation of Joseph Conrad’s Heart of Darkness – a dive into the colonial disaster that inspired Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now.
In the second half, in a spirit of celebration and cheerful combat, Jean-François Sivadier will be the referee in the ring where the two ensembles will wage battle, the Ancients versus the Moderns, in the manner of the “Pan vs. Apollo” musical contests of the 17th century: who is the most worthy for his art? You cannot forget the Past, the first contenders argue; you have no right to scorn the Present, the others retort – and the ensembles face off valiantly to the blows of masterpieces.

Straight to Hell with this a hallucinatory game that morphs between the Baroque and the contemporary.

A sample of Oehring's music :

HERE

in het kort 

   
Om de tiende verjaardag van haar heropening te vieren, organiseert de Opera van Rijsel twee uitzonderlijke concerten, opgevat als een tweeluik. 

Als eerste deel van beide avonden staat de première van Orfeo14 op het programma, een korte concertante opera van Helmut Oehring. Voor het eerst staan de twee ensembles in residentie, Le Concert d’Astrée en Ictus - de ene gespecialiseerd in het barok repertoire, de andere in hedendaagse muziek - samen op de scène en begeleiden een vocale topcast. 

De vrijpostige Berlijnse componist zal daarbij L’Orfeo van Monteverdi, dat het begin van de operageschiedenis inluidt, vermengen met een bewerking van Heart of Darkness van Joseph Conrad – een ‘duik’ in de koloniale catastrofe waarop Coppola zich destijds inspireerde voor zijn film Apocalypse Now. Een hallucinante vertoning waarbij barok en hedendaags voortdurend in elkaar overvloeien. 

In het tweede deel, na de pauze, volgt de slag om de lach. Theatermaker Jean-François Sivadier staat als scheidsrechter in de ring, waar de twee ensembles, de Ouden en de Modernen, het tegen elkaar opnemen, op de wijze van de Oordelen van Apollo in de 17e eeuw. De vraag is: wie is de waardigste vertegenwoordiger van zijn kunst? U kunt het Verleden niet vergeten, beweren de enen. U hebt het recht niet het Heden te verfoeien, repliceren de anderen, en allemaal brengen ze onversaagd hun meesterwerken ten gehore. 

De Twistpartij wordt georganiseerd in drie rondes (Klank, Affect en Kracht). Daarbij wordt Händel tegenover een stuk van Holliger geplaatst en Caccini tegenover Webern. Als apotheose volgt een verzoeningsronde (Les Goûts Réunis), in de vorm van een onweerstaanbaar arrangement van Pour un Flirt door Oscar Strasnoy. Champagne!

over helmut oehring

  
Helmut Oehring wordt in 1961 in Berlijn geboren. Hij waagt zich aan alle genres: opera, orkestwerken, muziektheater (hij schreef tal van werken waarbij doofstommen zich uitdrukken in gebarentaal) en veel kamermuziek. In zijn laatste producties vermengt hij op vakkundige wijze de grote meesterwerken uit de klassieke traditie, zoals in zijn recente AscheMOND, naar The Fairy Queen van Henry Purcell, of in SehnSuchtMEER, naar De Vliegende Hollander van Richard Wagner. 

teken en beeld 

Als kind van twee dove ouders werd Helmut Oehring opgevoed met gebarentaal als moedertaal. Zijn muzikale wereld verwijst dan ook altijd naar het teken en de kracht van het beeld. Oehring componeert meestal tegenover een gigantisch tv-scherm waarvan hij het geluid afzet en dat de overdonderende beeldenstroom weergeeft die onze collectieve verbeelding voedt. Zelfs zijn instrumentale en kamermuziekwerken, die volgens hem “even eenvoudig moeten zijn als een Lied van Schubert of een song van Bob Dylan”, doen onvermijdelijk denken aan bizarre, burleske of macabere filmscènes. 

montage

Centraal in zijn muzikaal universum staan onze hectische tijd en de snelheid waarmee we vandaag informatie verwerken. Bij deze muziek gaat het niet over de “vorm”, maar over de “montage”. Zo vat Oehring zijn partituren op als lange videoclips, vol clichés, citaten en vluchtige figuren die in elkaar overvloeien en elkaar in snel tempo opvolgen. 

dubbele bodem 

Tot alles plots in elkaar stort. Meteen krijgen we hier de andere keerzijde van zijn kunst: een soort ademnood of gestamel. De overweldigende beeldenvloed stolt, en er opent zich een venster op een bevroren landschap waarin herhaling en geduldig wachten de toon aangeven. Dan blijkt dat alles van bij het begin ontaard was: de piano was geprepareerd, de strijkers waren een kwint te laag gestemd, en de synthesizersamples waren opgenomen op een oud radiotoestel … 

over Orfeo14

   
woord en geweld 

Helmut Oehring: “Als kind heb ik ervaren hoe kwetsend, oorlogszuchtig en dodelijk taal kan zijn …”. Deze ‘afwijzing van het woord’ draagt het orfische idee in zich dat muziek superieur is aan taal. Tegelijk vertoont ze een bevreemdende gelijkenis met de beschrijving van Charles Marlow, de verteller in Heart of Darkness _van Joseph Conrad, wanneer hij het heeft over het fascinerende en beangstigende charisma van Kurz, één van de meest illustere ‘slechteriken’ in de Europese literatuur. Kurz is een koloniale handelaar die zijn macht baseert op een tribale personencultus in het hart van het Congolese woud. Marlow zegt hierover het volgende: _“Van al zijn talenten viel vooral zijn verbale vlotheid op, zijn onthutsende en tegelijk inspirerende, hoogst geëxalteerde en tegelijk bijzonder verachtelijke uitdrukkingsgave. Een gave die een tastbare realiteit in zich droeg (...)”. 

Het meedogenloze kolonialisme dat Leopold II, koning der Belgen, tentoonspreidde in Congo, vraagt nog altijd om opheldering en verdere studie, maar wordt door de Duitse filosofe Hannah Arendt beschouwd als startpunt van het moderne totalitarisme. De Engelse schrijver Joseph Conrad (1857 - 1924) was er als vooraanstaande getuige letterlijk ziek van geworden. Hij walgde van de leugenachtige en verbloemende beschavingsretoriek, die datzelfde kolonialisme moest rechtvaardigen. Conrad beschouwde deze zwarte bladzijde als “de meest verderfelijke roofpartij die de geschiedenis van het menselijk bewustzijn ooit heeft bezoedeld”. 

de operabewerking van de roman van Conrad 

_Orfeo14 _is gebaseerd op het libretto van Stefanie Wördemann en wordt opgevoerd in een concertversie. De opera is een bewerking van het klassieke thema van de afdaling naar de hel. Ze is opgevat als een bevreemdende en schokkende verwijzing naar één van de mooiste en tegelijk ook eerste opera’s uit de geschiedenis. _L’Orfeo _van Monteverdi klinkt vandaag nog altijd even fris en staat in het teken van de strijd tussen muziek en de dood. Plots duikt hier de menselijke wreedheid op, die tot op het bot wordt ontleed. 

Kapitein Marlow (contratenor Rodrigo Ferreira) maakt dezelfde reis als Orfeus, die hier zowel vertolkt wordt door tenor John Mark Ainsley als door Tom Pauwels, de gitarist van Ictus (die de lier inruilt voor een elektrische gitaar). Hij raakt verstrikt in een web van leugens en in een wereld die van bij het begin verdorven is en niets anders is dan de Hel zelf. 

De verbluffende vocale performer en contrabassist Matthias Bauer, afkomstig uit de Berlijnse ‘free scene’_, _belichaamt de waanzin van Kurz, de duistere incarnatie van het Kwaad. Christina Schoenfeld, een doofstomme actrice die gespecialiseerd is in gebarentaal, kruipt in de huid van de tedere Eurydice-Claycomb en voert daarbij een mysterieus gebarenballet op. En de dirigenten van de beide ensembles, Emmanuelle Haïm en François Deppe, kaatsen de bal voortdurend naar elkaar terug. Dat levert een onophoudelijke en bruuske confrontatie op tussen de prille, maar tegelijk al zinderende lieflijkheid van het begin van de Verlichting die Europa zijn grootsheid bezorgde, en de wanklanken die de wereld van vandaag overstemmen, verdoofd door de herinnering aan zijn eigen leugens. 


Le « roman » de Conrad ne comporte aucun personnage (je ne dis pas : aucune figure), mais seulement des voix. Marlow, c’est manifeste, n’est qu’une voix : la voix du « récitant ». Ses auditeurs, eux, sur le pont du bateau (« nous », « je »), sont pratiquement aphones : ils écoutent. Les « personnages » que Marlow dit avoir rencontrés (le Russe, par exemple, ou la « fiancée » de Kurtz, à la fin de son récit), nous ne les connaissons que par ce qu’ils ont dit. Dans un oratorio (qui est probablement la forme véritable de cette œuvre, mais je ne peux pas m’y attarder ici), leur intervention donnerait lieu tout au plus à deux airs. C’est qu’en réalité tout est construit, délibérément, autour de l’opposition de deux voix : celle de l’indistincte « clameur » des sauvages (le chœur) et celle, bien entendu, de Kurtz – qui est bien, lui, la figure de ce mythe ou le héros de cette fiction.

Philippe Lacoue-Labarthe
(La réponse d'Ulysse et autres textes sur l'Occident ; textes réunis et présentés par Aristide Bianchi & Léonid Kharlamov ; Editions Lignes)

   
   

en quelques mots

   
Pour fêter les dix ans de sa réouverture, l’Opéra de Lille propose deux soirées d’anniversaire composées en diptyque.

En première partie de chaque soirée, la création d’un court opéra d’Helmut Oehring en version de concert, Orfeo14, rassemblera pour la première fois sur le plateau les deux ensembles en résidence à l’Opéra, Le Concert d’Astrée et Ictus, respectivement spécialisés dans le répertoire baroque et le répertoire contemporain. Ils fraterniseront au service d’une équipe de chanteurs de tout premier plan.

L’œuvre fondatrice de l’histoire de l’opéra, L’Orfeo de Monteverdi, y sera mixée par l’impertinent compositeur berlinois à une adaptation du Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad - une plongée dans le désastre colonial dont s’était inspiré Coppola pour Apocalypse Now.
Cap aux Enfers, en un jeu de morphing entre baroque et contemporain.

En seconde partie, après la pause, dans un pur esprit de fête et de combat pour rire, Jean-François Sivadier sera l’arbitre d’un ring où rivalisent les deux ensembles, les Anciens et les Modernes, à la manière des Jugements d’Apollon du XVIIe siècle : qui donc est le plus digne de son art ? Vous ne pouvez oublier le Passé, semblent dire les uns ; vous n’avez pas le droit de mépriser le Présent, soutiennent les autres - et tous de s’affronter à coups de chefs d’oeuvre.

Organisé en trois rounds (Les Sonorités, Les Affects, Les Puissances), la Querelle mettra face à face Haendel et une création de Francesconi, opposera Caccini à Webern, pour culminer en un round de réconciliation (Les Goûts Réunis) par la grâce d’un irrésitible arrangement de Pour un Flirt par Oscar Strasnoy. Champagne !

sur helmut oehring

   
Helmut Oehring est né en 1961 à Berlin. Il a touché à tous les registres : l’opéra, les oeuvres d’orchestre, le théâtre musical (de nombreuses oeuvres mettant en scène des sourds-muets s’exprimant en langue des signes), et un grand nombre d’oeuvres de chambre. Ses dernières productions relisent les grands chefs d’oeuvre de la tradition classique en les brouillant savamment, comme dans les récents AscheMOND d’après The Fairy Queen d’Henry Purcell, ou dans SehnSuchtMEER d’après Le Vaisseau Fantôme de Richard Wagner.

signe et image
Né de deux parents sourds, Helmut Oehring eut pour langue maternelle le langage des signes. Aussi son monde musical est-il toujours systématiquement lié au signe et à la puissance de l’image. Oehring compose généralement face à un écran de télévision géant dont il coupe le son, qui lui renvoie le flux d’images torrentiel qui informe notre imaginaire collectif. Même ses oeuvres instrumentales ou chambristes, qu’il veut « aussi simples qu’un Lied de Schubert ou qu’une chanson de Bob Dylan », suggèrent inévitablement d’étranges scènes de films, burlesques ou morbides.

montage
Son univers musical est totalement imbibé de la vitesse de l’époque, la vitesse de l’accumulation des informations. On ne doit pas parler de la "forme" de cette musique, mais de son "montage" : à la manière de longs vidéo-clips, les partitions d’Oehring font défiler des clichés, des citations, des figures instantanées, qui se téléscopent l’un l’autre et sont chassés par les suivants.

double fond
Et puis, soudain, tout se détraque. C’est l’autre versant de son art : un essoufflement ou un bégaiement. Le flot enragé des images s’arrête, et une fenêtre s’ouvre sur un paysage de gel, de répétition et d’attente. On s’aperçoit alors que tout était perverti depuis le début : le piano était préparé, les instruments à cordes étaient accordés une quinte trop bas, et les échantillons déclenchés par le synthétiseur étaient enregistrés depuis un vieux poste de radio...

sur Orfeo14

   
parole et violence
Helmut Oehring : “ J’ai eu l’occasion de vivre, enfant, la manière avec laquelle la langue peut être guerrière, blessante, meurtrière, ...”. Cette déclaration de défiance vis-à-vis du verbe porte en elle-même, déjà, l’idée orphique d’une supériorité de la musique sur le langage. Mais elle consonne par ailleurs de manière troublante avec la description que fait Charles Marlow, le narrateur du Coeur des Ténèbres de Joseph Conrad, lorsqu’il décrit le fascinant et effroyable charisme de Kurz - l’une des grandes figures du Mal de la littérature européenne - un marchand colonial qui a établi son pouvoir au fin fond de la forêt congolaise, autour d’un culte tribal porté à sa propre personne. Marlow en dit ceci : «De tous ses dons, celui qui ressortait de façon prééminente, qui comportait le sens d'une présence réelle, c'était son aptitude verbale, ses paroles, le don d'expression, déconcertant, illuminant, le plus exalté et le plus méprisable (...) »

Objet d’études encore imparfaitement élucidé, considéré par la philosophe allemande Hannah Arendt comme le coup d’envoi du totalitarisme moderne, le colonialisme impitoyable déployé par Léopold II, roi des Belges, dans son empire du Congo, avait rendu malade ce témoin de premier plan qu’était l’écrivain anglais Joseph Conrad (1857 - 1924). Ecoeuré par le discours fallacieux sur le Bien et la Civilisation qui l’accompagnait et la justifiait, Conrad voyait en cette opération “la curée la plus abjecte qui ait jamais défiguré l’histoire de la conscience humaine”.

le traitement opératique du roman de Conrad
Sur un montage textuel de la librettiste Stefanie Wördemann, dans une version de concert mis en espace, Orfeo14 se réapproprie le thème classique de la Descente aux Enfers. Il se présente comme une étrange et bouleversante convocation d’un des plus beaux opéras de l’Histoire, qui est aussi l’un des premiers du genre, ruisselant de fraîcheur, dédié au combat de la musique et de la mort, soudainement confronté à une exploration au scalpel de la dureté humaine.

Dans un voyage parallèle à celui d’Orphée - doublement incarné, ici, par le ténor John Mark Ainsley et Tom Pauwels, notre guitariste (qui a laissé la lyre pour une guitare électrique...), le Capitaine Marlow (le contreténor Rodrigo Ferreira) plonge au coeur d’une parole trompeuse, empoisonnée à la source, et qui n’est autre que l’Enfer même.

Le stupéfiant performer vocal et contrebassiste Matthias Bauer, issu de la scène free berlinoise, prend sur lui toute la folie de Kurz, opaque icône du Mal. Christina Schoenfeld, actrice sourde-muette spécialisée en langue des signes, double la tendre Eurydice-Claycomb d’un ballet de gestes énigmatiques. Et les chefs des deux ensembles, Emmanuelle Haïm et François Deppe, de se renvoyer la balle dans un incessant jeu de mutations entre la suavité renaissante, déjà frémissante des premières lumières qui ont construit la grandeur de l’Europe, et les dissonances du monde d’aujourd’hui, abasourdi par le souvenir de ses mensonges.

Agenda for this project

June 2014
 • Date Show Location
 • Wed 18.06 ORFEO 14 (Helmut Oehring) Opéra de Lille - Lille - France

  ORFEO 14 (Helmut Oehring)

  start: 20h

  >Opéra de Lille

  Helmut Oehring, after C. Monteverdi and J. Conrad, to celebrate the 10th anniversary of the reopening of the Opera de Lille read more
 • Thu 19.06 ORFEO 14 (Helmut Oehring) Opéra de Lille - Lille - France

  ORFEO 14 (Helmut Oehring)

  start: 20h

  >Opéra de Lille

  Helmut Oehring, after C. Monteverdi and J. Conrad, to celebrate the 10th anniversary of the reopening of the Opera de Lille read more