Symposium : Sound and Participation

share:

In collaboration with Q-O2, Brussels

DATES

Conference

February 26-27, 2018
in Kask Miry-zaal, Ghent

Workshops

February 28, March 1 and 2, 2018
in Brussels, at Q-O2 and Ictus

Open Forum

March 3, 2018 in Brussels
    

SPEAKERS

Bill Dietz
Manuela Naveau
Brandon LaBelle
Carolyn Chen
David Helbich
Tarek Atoui
Frederic Le Roy
Anna Raimondo
Care of editions
James Saunders
Edyta Jarzab
     
    

   

Sound & Participation is a two day conference which aims to present and unpack the shapes and possibilities of participatory sound art and music practices today. As an inherently relational phenomenon, sound has a privileged set of possibilities within so-called social practice. In or outside of musical structures, sound vibrates against the distinction between producer and consumer, between spaces of reception and spaces of action, between abstract and applied art. It exists in the necessarily public space between us.

By acting in such a way, sound and music open themselves up to a wide range of ethical and political questions: who speaks? in what form? to whom? on behalf of whom? who listens? who has authorship and who is paid? The conference will bring together practitioners active in the fields of music, sound, visual art, radio, theory, and activism in order to debate and carve out sound's stake in the political.

Next to the symposium, there will be workshops, a reading&watching room, a reader and an open forum where students and other participants can present their own work and get feedback.

DETAILED PROGRAMME HERE
    
    
    
    
    
    

Klank & Participatie is een tweedaags symposium dat de verscheidenheid en het potentieel van participatieve klankkunst- en muziekpraktijken exploreert. Klank is een onvermijdelijk relationeel fenomeen met unieke mogelijkheden op sociaal gebied. Los van muzikale structuur beweegt klank zich de facto van zender naar ontvanger, te midden van een ruimte tussen actie en receptie, tussen abstracte en toegepaste kunst. Het is dan ook louter in de publieke en gedeelde ruimte tussen ons dat klank ontstaat en bestaat.

Klank en muziek openen in hun veelzijdigheid en diversiteit bovendien een breed spectrum van ethische en politieke vragen in het kader van participatie. Wie spreekt er? Op welke manier? En voor wie? Wie is binnen projecten auteur en wat staat er tegenover? Dit symposium brengt kunstenaars samen die actief zijn in o.a. muziek, klankkunst, beeldende kunst, radio, theorie en activisme. Ze gaan met elkaar in debat en onderzoeken het politiek en maatschappelijk potentieel van klank.

Workshops en een documentatieruimte omkaderen het symposium. Tijdens een open forum krijgen studenten en andere deelnemers tot slot de kans om hun eigen werk te presenteren, feedback te krijgen en een boeiende dialoog aan te gaan.

Avec QO2 à Gand et Bruxelles.

      
Art sonore, art relationnel et pratiques collectives : 5 jours de conférences et d'ateliers.

Intervenants :
Bill Dietz, Manuela Naveau, Brandon LaBelle, Carolyn Chen,
David Helbich, Tarek Atoui, Frederic Leroy, Anna Raimondo,
Care of editions, James Saunders.

Agenda for this project

February 2018
 • Date Show Location
 • Mon 26.02 Symposium "Sound & Participation" KASK, Ictus, QO2 - Ghent & Brussels - Belgium

  Symposium : Sound and Participation

  A two day conference which aims to unpack the shapes and possibilities of participatory sound art and music practices today. read more
 • Tue 27.02 Symposium "Sound & Participation" KASK, Ictus, QO2 - Ghent & Brussels - Belgium

  Symposium : Sound and Participation

  A two day conference which aims to unpack the shapes and possibilities of participatory sound art and music practices today. read more
 • Wed 28.02 Symposium "Sound & Participation" KASK, Ictus, QO2 - Ghent & Brussels - Belgium

  Symposium : Sound and Participation

  A two day conference which aims to unpack the shapes and possibilities of participatory sound art and music practices today. read more
March 2018
 • Date Show Location
 • Thu 01.03 Symposium "Sound & Participation" KASK, Ictus, QO2 - Ghent & Brussels - Belgium

  Symposium : Sound and Participation

  A two day conference which aims to unpack the shapes and possibilities of participatory sound art and music practices today. read more
 • Fri 02.03 Symposium "Sound & Participation" KASK, Ictus, QO2 - Ghent & Brussels - Belgium

  Symposium : Sound and Participation

  A two day conference which aims to unpack the shapes and possibilities of participatory sound art and music practices today. read more