Nadar

De activiteiten in en rond Grisey's Vortex Temporum leken mij de ideale opening om het stilzwijgen op mijn blog te doorbreken.

Dat dit werk opnieuw in onze programmatie opduikt is geen toeval: het is muzikaal spektakel van de bovenste plank voor geest, lijf én leden. Hoe komt het toch dat dit complexe werk, vol van verwijzingen naar akoestiek en naar specifieke stromingen uit de 20ste eeuwse muziek zo aanslaat ? Dixit G.Grisey: "Vortex Temporum is misschien niets anders dan het verhaal van een arpeggio in de ruimte en in de tijd, voor en achter ons auditieve kader, dat in mijn herinnering heeft rondgecirkeld tijdens de maanden waarin ik het werk schreef". Dit is ongetwijfeld de essentie: een banale, harmonische figuur die de meest uiteenlopende bewegingen kan suggereren, van de meest opwindende kinetische energie tot een dreigend uiteengerokken gevoel van suspens. |

Merkwaardig ook hoe een dergelijk sleutelwerk spontaan deuren opent naar een nieuwe generatie van toehoorders, muzikanten én dansers. Zo vergezelt het jonge Gentse ensemble NADAR ons op de concerten in Flagey en de Handelbeurs. Zij brengen een kort programma met twee merkwaardige werken van de Deense componist Simon Steen-Andersen: een werk voor pianist en 2 assistenten gevolgd door een werk voor versterkte viool, piano, piccolo en gedempt strijtrio, een werk waarin alles draait om de confrontatie tussen heel zacht spelen maar luid versterkt worden en heel luid spelen maar sterk gedempt worden.

Dat op deze manier de lichamelijkheid van de uitvoerder naar de voorgrond treedt is geen toeval maar een wezenlijk element van Steen-Andersen's werk. |

Dit element is voor ons de schakel tussen zijn werk en dat van Grisey maar ook de brug naar een workshop met de jonge dansers en choreografen uit P.A.R.T.S. De in de hedendaagse muziek gepokte en gemazelde choreograaf Xavier Leroy, geassisteerd door Bojana Cvejic, zal deze workhop leiden. Benieuwd tot wat dit alles leidt !