Of all spaces

Een van de meest tot de verbeelding sprekende projecten van het voorbije kalenderjaar was zonder twijfel 'LIQUID ROOM'. Na de conceptie van dit project voor 20 jaar Ars Musica in het Kaaitheater en de reprise ervan in het Concertgebouw Brugge blijkt de laatste Liquid Room passage in Wenen op 4 november nog steeds na te zinderen. Dat het in Brussel geen 'lucky shot' was werd hierbij afdoende bewezen.

Nieuwe muziek in de setting van een rockfestival: het lijkt een eenvoudige idee maar is podium-en de klanktechnisch een complexe onderneming. Ook als uitvoerder vraagt de opzet een ongewone concentratie en flexibiliteit: in het donker je plaats vinden tussen de vier podia, de microfoons, kabels en de eigen instrumenten om dan bij de lichtcue - als was het de normaalste zaak van de wereld - je ding te doen. De open-deur situatie bleek daarentegen absoluut niet problematisch, noch voor de concentratie van het publiek als voor die van de muzikanten.

LIQUID ROOM II

Dat dit project een vervolg krijgt is voor ons goed nieuws. In de lente van 2011 presenteren we een gloednieuwe Liquid Room, opnieuw in het Kaaitheater maar naar alle zekerheid niet binnen het kader van Ars Musica. Het zal een hele uitdaging zijn de standaard te houden en ze liefst deftig te overtreffen. Een goed jaar hebben we nu om binnen onze eigen rangen nieuwe 'acts' te laten ontstaan die de nodige lichamelijkheid en originaliteit bezitten. Hiervoor putten we zeker opnieuw uit de hoogdagen van de avantgarde en de performance-kunst: retro must be! Maar er worden vooral nieuwe allianties gesmeed, want dit bleek misschien wel de sleutel tot het succes: onze gasten die mee op de scène stonden waren stuk voor stuk eigenzinnige individuen die duidelijk indruk nalieten en de lange duur en adem van avond mee konden garanderen (zie cédric dambrain, eva reiter, françois sarhan, matthieu metzger, donatienne michel-dansac). In zekere zin is dit project tevens het nieuwe gezicht van ons ensemble: een kleinere variërende vaste kern die zich wil en kan meten met sterke muzikale persoonlijkheden die voor specifieke projecten worden aangezocht en die ictus tot nieuwe experimenten kunnen verleiden.

Mentioned in this article
Concertgebouw Brugge