Professor Bad Trip

share:

October 3rd, 2000,
Strasbourg, Festival Musica

Creation of complete cycle
of Fausto Romitelli
   

Professor Bad Trip

   
Lesson I, for eight instruments and electronics, 1998
Lesson II, for ten instruments, 1999
Lesson III, for ten instruments, commissioned by Ictus, 2000

Conductor: Georges-Elie Octors

Audio : >here
Various links : Romitelli
Kaaitheater

Liner notes from the Cyprès CD booklet, Professor Bad Trip

Professor Bad Trip and his lesson of the Thing

   
‘Ever since I was born, I have been immersed in digitalised images, synthetic sounds, artefacts. Artificial, distorted, filtered – this is the nature of man today’, says Fausto Romitelli, born in Milan in 1963.

At the age of 28, composer Fausto Romitelli moved to Paris to follow courses in computer music at the IRCAM. Here he studied ‘spectral’ techniques introduced by Gérard Grisey and Tristan Murail: the elaboration of sound ‘complexes’ fusing timbre and harmony; acoustic simulation of electronic sound; written ‘surreal’ models of acoustic phenomena were achieved by twisting, compressing and stretching the musical material. 

Amid this huge construction site committed to the plasticity of sound, Romitelli soon realizes the possible connection with the worlds of alternative and psychedelic rock. 

Rock music, however, with its energy, impurity and its impatient, anarchistic recourse to electronic artifices has overwhelmed many a composer. Fully rooted in its time and against its time, rock music carries an intensity of violence that seems irreconcilable with (serious) written music. What’s to be done? Whether one quotes it or parodies it, one still finds oneself between a rock and a hard place. One may prefer to remain indifferent; pretending that it is part of some commercial strategy, yet one knows this is not the case. Equipped with this knowledge of spectral techniques, inharmonic sound, frequential filtering and distortion of the sound spectrum, Romitelli broaches the question. Hence the only solution for him: cold-blooded participation in this madness while not compromising his métier. Without recourse to improvisation or simplification, he meticulously elaborates an instrumental style throughout his work, welcoming all the resources of ‘dirty’ sound, idiosyncratic guitar-hero phrases and all harmonic mutations ranging from clarity to absolute distortion.

In the Bad Trip cyclethat we present on this CD, his ‘obsessive, repetitive and visionary’ poetics (in his own words) are firmly established. Here one can see Romitelli’s Manifesto, guided by the star of Henri Michaux. Inspired by the poet’s descriptions of the effects of mescaline, the music in Bad Trip proceeds through flux and reflux. With gusts of increasingly dense and unstable waves, initial harmonic purity is followed by a prolonged ascent of dross and disorder.

In Bad Trip the interior processes are invariably rooted in short and naïve ideas such as ‘complexes’ of slightly elusive melodic fragments, appealing and fragile harmonies, brief ornamentations exalted, glorified as sighs. Not having the time to unfold, the material is at once subjected to jolts. It repeats itself, but one realizes that it is mutant, infested by viruses: it becomes monstrous. The elements of the complex become hysterical, affected and develop into an expressive metastasis, each of its own will. The harmony becomes weighty, overloaded, the sound saturated, glissandi become magnified and cover the entire spectrum, the musical tempus contracts…the music of Bad Trip never ‘develops’: it becomes more grave.

‘Artificial, distorted, filtered’ such is the delinquent nature of Professor Bad Trip’s Lessons, as estranged from melancholy as it is from mere enthusiasm for technology. The pioneers of electronic music easily conjured up the ‘infinite possibilities’ and ‘unprecedented resources’ of the art of ‘composing sound’. With Bad Trip, we have reached a point far beyond even waving this approach a gentle good-bye. As Eric Denut so subtly pointed out, with Romitelli, timbre is not used as an infinite resource’, but rather as a mutilating element (1).

While the formal structure emerges through repeats, paraphrases and amplification in a more classical sense, the element of timbre corrupts the process by imposing improbable mutations (abominable and indomitable countenance)(2).

Fausto Romitelli uses the following paragraph from Henri Michaux’s Light Through Darkness (Connaissance par les gouffres) as an epigraph to the score of ‘Professor Bad Trip’:

A vast redistribution of sensitivity takes place, making everything bizarre, a continual complex redistribution of sensation. You sense less here, and more there. Here and there where? In dozens of ‘heres’ and dozens of ‘wheres’ that you didn’t know, that you didn’t recognise” (Henri Michaux, Connaissance par les gouffres/Light Through Darkness).

It is in the spirit of this ‘unrecognizable’ that the CD was played, recorded and mixed. Enjoy it.

Jean-Luc Plouvier

(English translation: George van Dam & Mike Lynch)

Liner notes from the Cyprès CD booklet, Professor Bad Trip

Professor Bad Trip en zijn lessen

   
«Depuis que je suis né, je baigne dans les images digitalisées, les sons synthétiques, les artefacts. L’artificiel, le distordu, le filtré – voilà ce qu’est la Nature des hommes d’aujourd’hui»
(Fausto Romitelli, geboren in Milaan in 1963).

Als 28-jarige componist vestigt hij zich in Parijs om er aan het Ircam met toegepaste informatica te experimenteren. Hij raakt er vertrouwd met de spectrale technieken van componisten als Gérard Grisey en Tristan Murail; het genereren van sonore aggregaten waarin harmonie en klankkleur versmelten, de akoestische suggestie van electronische klanken, het samenpersen of het uit elkaar trekken van muzikaal materiaal. Vanop dit speelterrein, gewijd aan de kneedbaarheid van de klank, legt Romitelli al snel tal van verbindingen met het universum van de alternatieve en psychedelische rock. 

Er ontstaat muziek met een onstuitbare energie waarin de paradox tussen de onzuiverheid, het nerveuze, chaotische discours en de talrijke elektronische kunstgrepen al behoorlijk wat misprijzen heeft opgeleverd onder zijn collega-componisten. Met beide voeten in de 20ste en tegelijk in de 21ste eeuw zorgt Romitelli in zijn muziek voor een ontlading van energie en agressie die schijnbaar onverzoenbaar is met genoteerde muziek. Wat moeten we hier in hemelsnaam mee? ze aan de schandpaal nagelen, ze nabootsen? In beide gevallen blijven komen we geen stap verder. 

We kunnen ze misschien negeren in de overtuiging dat ze deel uit maakt van een commerciële strategie (hoewel we eigenlijk wel weten dat dit niet klopt). Met zijn spectrale kennis van niet-harmonische klanken, het filteren van frequenties en het verstoren van het spectrum wil Romitelli vriend en vijand over de streep halen. Met wat begrip voor zijn delirium maar zonder zijn vakkennis te negeren moet dit volgens hem wel lukken. Zonder terug te vallen op improvisatie of op simplificatie werkt hij intussen ongestoord verder aan een instrumentale stijl die de kwaliteiten van de ‘vuile’ klank, de licks & tricks van gitaargoden en alle harmonische mutaties van de transparantie tot de absolute vervorming in zich verenigt. 

In de cyclus Bad Trip die we hier voorstellen valt zijn dwangmatige, repetitieve en visionaire poëzie onmiddellijk in het oog: ‘Het Manifest van Romitelli’ onder het gehemelte van Henri Michaux. Geïnspireerd door de beschrijvingen en de hallucinaties van deze dichter beweegt “Bad Trip” zich voort als eb en vloed. De steeds groeiende densiteit verliest tegelijkertijd zijn stabiliteit: harmonische zuiverheid als vertrekpunt waarna wanorde de overhand neemt. Het proces dat in Bad Trip aan de orde is wortelt steeds in korte en quasi naïeve theses; “aggregaten” van melodische gestes, wellustige en fragiele harmonieën, geëxalteerde ornamenten. Het materiaal wordt voortdurend heen en weer geslingerd. Het herhaalt zich, maar klinkt steeds weer anders, als een aangetaste, geïnfecteerde mutatie. De elementen van het geheel dragen de hysterie, het maniërisme en de uitzaaiing met zich mee. De harmonie wordt overladen en de klank satureert; glissando’s worden ontdubbeld en doorkruisen het gehele sonore spectrum, de beweging loopt in zichzelf vast.... 

De muziek in Bad Trip verhevigt eerder dan ze ontwikkelt. 

“Het artificiële, het vervormde, het gefilterde”: dit is de ontaarde natuur waarom het in de lessen van professor Bad Trip draait en waarin er weinig plaats is voor melancholie of technologisch optimisme. De pioniers van de electro-akoestische muziek hadden het al te gemakkelijk over “de oneindige mogelijkheden”, “de onvermoede mogelijkheden” en de kunst van “het componeren van de klank”. 

In het land van Bad Trip maakt men daar zich minder druk om en rouwig zijn we daar niet om. Zoals uiteindelijk Eric Denut samenvat, het element van de klankkleur in het werk van Romitelli laat zich niet kennen als een onuitputtelijke bron, maar als een verminkende factor (1). Daar waar de muziek zich vormt door de herhaling, de parafrase en de versterking, breekt het element van de klankkleur de verwachtingen af door onmogelijke mutaties te veroorzaken, “van een afschuwelijke en onbuigzame natuur” (2).  Als motto bij de partituur van “Professor Bad Trip”, plaats Fausto Romitelli deze paragraaf uit “ de "Connaissance par les gouffres" d'Henri Michaux : « 

"Une vaste redistribution de la sensibilité se fait, qui rend tout bizarre, une complexe continuelle redistribution de la sensibilité. Vous sentez moins ici, et davantage là. Où “ici” et “là”? Dans des dizaines d’”ici”, dans des dizaines de “là”, que vous ne connaissiez pas, que vous ne reconnaissez pas". 

Het is in de naam van deze «onkenbaarheid» dat deze cd is ingespeeld, opgenomen en gemixt. Veel luistergenot.

Jean-Luc Plouvier

1) Eric Denut : "Fausto Romitelli, A short index". 
2) idem


Plus bas : les notes de programme du disque d'Ictus sorti en 2003 sur le label Cyprès

Ci-dessous : les notes écrites pour le livre-programme du festival Milano Musica 2014 (publiées en italien)

Le CD complet: >ici

  
    
C’est en 1997 que Fausto Romitelli attaque l’écriture de la première Lesson du cycle Professor Bad Trip, qui deviendra son plus considérable succès. L'oeuvre est pensée dès le départ comme le premier volet d’un long chantier : un triptyque « psychédélique » aux allures de manifeste esthétique, dont la réalisation lui prendra plusieurs années. 

Le compositeur, à cette époque, sait parfaitement qu’il est entre tous le rebelle favori. Reconnu par les aînés qu’il admire — Levinas, Dufourt, Grisey, qui le protègent comme un fils — Romitelli jouit d’une table ouverte chez Marc Texier à l’abbaye de Royaumont, et mutiplie les rencontres avec les interprètes et les ensembles, qui lui passent des commandes. Il peut se permettre de risquer gros. Le projet de Bad Trip est audacieux et parfaitement clair : la puissance de la musique rock et de ses sonorités saturées — toute une violence qui semblait jusqu’alors inassimilable par la musique d’écriture — il s’agissait de la faire surgir dans l’univers de haute précision de la musique moderne, d’un seul coup, comme un Génie d’une lampe. Romitelli entendait rompre avec la demi-mesure. On pense à cet aveu de Baudelaire, décrivant à un ami l’effet qu’il attendait des Fleurs du Mal : « une explosion de gaz chez un vitrier ». Si j’ai pu évoquer, par ailleurs, la tension très particulière qui anime An Index of Metals, déchirée entre un héroïsme surdimensionné et une contemplation de la Chute, il faut situer l’aventure Bad Trip sous l’emblème de la fête et de l’énergie transgressive : toute l’oeuvre, malgré sa noirceur, surabonde d’idées et respire une joie juvénile — joie d’inventer, d’aller plus loin, d’oser devenir soi-même. 

« Notre génération n'a pas inventé de nouveaux systèmes [...]. Nous cherchons à intégrer dans l'écriture des matériaux différents sans renoncer [...] à la définition d'un style capable de métaboliser les différentes influences et d'engendrer des images sonores nouvelles » (1), déclarait Romitelli. Le propos est à la fois humble et ambitieux. Le mot-clé, ici, est « image ». Il ne s’agissait pas pour lui d’élargir sa palette sonore, dans la vision historiciste (ou avant-gardiste) d’une progressive conquête du champ des bruits. Le rock était bien plutôt convoqué comme un corps étranger, virus ou cheval de Troie, qui permettait d’insuffler dans la musique contemporaine une nouvelle étrangeté, une nouvelle expression, et le goût renouvelé du monstrueux. 

Rock et musique d’écriture, en ce sens, ne sont jamais pour Romitelli dans un rapport duel. Leur face-à-face est triangulé par  d’autres termes, qui autorisent le déclenchement poétique des « nouvelles images » et de nouvelles sensations : littérature, cinéma, peinture. Le titre du cycle, Professor Bad Trip,  est ainsi emprunté à un livre de cartoons psychédéliques de Gianluca Lerici — un dessin halluciné au trait grouillant, qui ne laisse pas sur la page le moindre centimètre d’air. Un dessin « saturé », donc, pour employer ici un terme qui se propagea à la vitesse de l’éclair dans le champ musical à partir de l’expérience romitellienne. La forme en triptyque de l’oeuvre se revendique explicitement des Trois études pour un autoportrait de Francis Bacon. Chaos contrôlé d’une « défiguration » qui vise à une « transfiguration » : il est aisé d’appliquer ces deux termes à la musique de Bad Trip, dont les motifs tremblants sont soumis à des processus de dégradation et d’usure, lesquels débouchent à bout d'épuisement sur de sublimes codas suspensives (dans les deux premiers volets du triptyque). Les recueils de poèmes d’Henri Michaux dédiés aux expériences sous mescaline, enfin — notamment Misérable Miracle et Connaissance par les gouffres — sont cités dans la page de la garde de la partition. Toute l’esthétique répétitive de Romitelli, son refus du développement, s’y trouve justifiée : « La Mescaline est un trouble de la composition. Elle développe niaisement » (2), écrit le poète.

Ainsi Professor Bad Trip dessine-t-il une « nouvelle image sonore » à la hauteur de notre temps —  celle des romans de William Burroughs ou de la science-fiction cyberpunk, des films de David Lynch, des disques de Sonic Youth : l’image d’un corps énervé, désorienté, inapte à toute pacification, qui ne rencontre son humanité que par des expériences-limite où il risque son intégrité. Romitelli « composait le son », comme il le disait lui-même, mais visait bien plus loin que le mysticisme du Son qui fleurissait alors, dans le sillage des mièvres poèmes de Giacinto Scelsi. La musique romitellienne élargit le cadre, multiplie les points de vue simultanés et dévoile l’ambivalence de la jouissance humaine. Romitelli révèle à la fois les délices et l’effroi du monde sonore, renverse à vitesse infinie les surfaces scintillantes et les zones de déchet — reconstituant la sensation exacte d’un corps possédé par des forces trop puissantes pour lui.

Voilà en tout cas une musique qui échauffe le lyrisme de ses commentateurs ! Au moment de conclure ces brefs paragraphes qui seront lus par vous, auditeurs, quelques minutes avant le début du concert, le regret me vient d’avoir sollicité à ce point le vocabulaire de l’outrance et de la rébellion. Professor Bad Trip est devenu un classique, après tout... Et tant de beaux paradoxes attendent le mélomane qui se penche sur l’oeuvre de Romitelli. Cela aussi, il faut l’évoquer. Lisez ses partitions au piano, doucement, dans un jeu baigné de pédale : sous les orchestrations vénéneuses, vous découvrirez une harmonie délicate, qui révèle une sensualité peu ordinaire. Les sinueux chemins du propre au sale, sur lesquels sa musique nous lance, sont toujours soigneusement tracés. Romitelli concentre et écrase, il alourdit le trait, il tasse les sons jusqu’à la lisière du bruit — mais par là même il nous délivre de la dispersion et de la pulvérisation des lignes, dont la musique contemporaine s’était presque fait une loi. Ses processus de destruction et de salissure ne nous jettent pas dans l’obscure nuit des sens, mais dans la fébrile nuit de l’adolescence, où nous retrouvons des émotions oubliées. Qui donc fut plus prévenant que lui, qui prit plus soin de notre écoute ? Sans doute aurait-il aimé qu’on dise de lui : il fut le plus scandaleux, le plus transgressif ; rien n’est moins sûr ; mais de tous les compositeurs de la fin du XXe, peut-on en citer un seul qui fût plus fraternel ?

Jean-Luc Plouvier


(1) « Attaquons le réel à sa racine », entretien avec Danielle Cohen-Lévinas in La création après la musique contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1999

(2) Henri Michaux, Misérable Miracle, Monaco, Editions du Rocher, 1956
   
     

   
   

Notes du CD paru chez Cyprès en 2003

Le Professeur Bad Trip et sa  leçon de Chose

   
 “Depuis que je suis né, je baigne dans les images digitalisées, les sons synthétiques, les artefacts. L’artificiel, le distordu, le filtré – voilà ce qu’est la Nature des hommes d’aujourd’hui”, dit Fausto Romitelli, né à Milan en 1963. 

A 28 ans, le compositeur s’installe à Paris pour suivre les cours  d’informatique musicale à l’IRCAM. Il  étudie les techniques “spectrales” initiées par Gérard Grisey et Tristan Murail : élaboration de complexes sonores où fusionnent harmonie et timbre ;  simulation acoustique des sons électroniques ; modélisations « surréelles », par l’écriture, des phénomènes  acoustiques sous formes de torsions, compressions, dilatations de la matière musicale. Ce grand chantier dédié à la plasticité du son, Romitelli en perçoit rapidement la possible liaison avec l’univers du rock alternatif et psychédélique. Une musique dont l'énergie, l’impureté, le recours impatient et anarchique aux artifices électroniques subjuguent plus d’un compositeur : de plain-pied dans l’époque et contre l’époque, cette musique délivre une charge de violence apparemment inintégrable par la musique d’écriture. Que faire de ça? Qu’on la cite, qu’on la pastiche, et on reste au seuil. On préfèrera dès lors la bouder, en feignant de croire qu’elle appartient totalement à la stratégie marchande; on sait pourtant que c’est faux. C’est armé des notions spectrales de « sons inharmoniques », de « filtrages fréquentiels », de « distorsion du spectre », que Romitelli entame sa négociation. La seule qui compte pour lui : s’approprier froidement ce délire-là sans renier son métier. Sans recourir à  l’improvisation ni à la simplification, il élabore méticuleusement, au fil des oeuvres,  un style instrumental qui accueille toutes les ressources du son sale, les phrasés capricieux des guitar-heroes et toutes les mutations harmoniques de la clarté vers l‘absolue distorsion.

Dans le cycle Bad Trip que nous présentons sur ce disque, sa poétique « obsessionnelle, répétitive et visionnaire » (ce sont ses termes)  est en place. On peut y voir le Manifeste de Romitelli, qu’il place sous l’étoile d’Henri Michaux. Inspirée des descriptions par le poète des effets de la mescaline, la musique de « Bad Trip » procède par flux et reflux, rafales de vagues de plus en plus denses et de moins en moins stables : pureté harmonique d’abord, puis longue montée des scories et du désordre.  Les processus à l’oeuvre dans Bad Trip s’enracinent toujours dans de courtes et naïves propositions, des « complexes » de bribes mélodiques un peu glissantes , d’harmonies séduisantes et fragiles, de brèves  ornementations exaltées comme des soupirs. Sans avoir le temps de se déployer, ce matériel est d’emblée pris de secousses. Il se répète, mais on comprend qu’il était mutant, infesté de virus : il devient monstre.  Les éléments du complexe s’hystérisent, se maniérisent et développent des métastases expressives, chacun pour son compte. L’harmonie s’alourdit, se surcharge ; le son se sature ; les glissandi s’amplifient et parcourent tout le spectre sonore, le temps musical se contracte… La musique de Bad Trip  ne se « développe » jamais : elle s’aggrave.

“L’artificiel, le distordu, le filtré” : c'est de cette Nature dévoyée que traitent les Leçons du Professeur Bad Trip, aussi étrangères à la mélancolie qu'à l'optimisme technologique. Les pionniers de la musique électro-acoustique évoquaient aisément "l'infini des possibles" et les "ressources inouïes" de l'art de "composer le son". Au pays du Bad Trip, on n'en est plus là, serait-ce même sous la forme d'un deuil.  Comme le repère finement Eric Denut, l'élément du timbre chez Romitelli ne se donne plus comme ressource infinie, mais comme agent mutilateur _(1)_. 

Là où se cherche la mise en forme par la reprise, la paraphrase et l'amplification, l'élément "timbre" défait les promesses et contredit les attentes en imposant d'improbables mutations, "figure abominable et indomptable"(2).  En exergue de la partition de "Professeur Bad Trip", Fausto Romitelli place ce paragraphe de "Connaissance par les gouffres" d'Henri Michaux : 

"Une vaste redistribution de la sensibilité se fait, qui rend tout bizarre, une complexe continuelle redistribution de la sensibilité. Vous sentez moins ici, et davantage là. Où “ici” et “là”? Dans des dizaines d’”ici”, dans des dizaines de “là”, que vous ne connaissiez pas, que vous ne reconnaissez pas". 

C'est sous l'emblème de cet "irreconnaissable" que ce disque a été joué, enregistré et mixé. Bonne écoute.

Jean-Luc Plouvier

1) Eric Denut : "Fausto Romitelli, A short index"
2) _idem

Liner notes from the Cyprès CD booklet, Professor Bad Trip

PROFESSOR BAD TRIP und seine Lektion der Dinge

 “Seit ich geboren bin, bade ich in digitalisierten Bilden, synthetischen Klängen, Kunstprodukten. Das Künstliche, das Verzerrte, das Gefilterte – dies ist die Natur der Menschen von heute”, sagt Fausto Romitelli, geboren 1963 in Milano.

Mit 28 Jahren lässt der Komponist sich in Paris nieder, um Kurse in musikalischer Informatik am IRCAM zu besuchen. Er studiert die durch Gérard Grisey und Tristan Murail entwickelten “spektralen” Techniken: Ausarbeiten von Klangkomplexen, bei denen Harmonie und Timbre miteinander fusionieren, akustische Simulation elektrischer Klänge, Notation, die in Form von Verzerrungen, Verdichtungen und Dehnungen der musikalischen Materie eine “surreale” Darstellung akustischer Phänomene erreicht. Romitelli erkennt schnell die mögliche Verbindung dieses, der Plastizität des Klanges zugedachten Baugeländes zum alternativen und psychedelischem Rock. Eine Musik, dessen Energie und Unreinheit, dessen ungeduldiger und anarchischer Rückgriff auf elektronische Kunstgriffe schon mehr als einen Komponisten in den Bann gezogen hat: inmitten der Zeit und gegen die Zeit, lässt diese Musik eine scheinbar durch notierte Musik nicht zu integrierende Menge an Gewalt frei.

Was damit anfangen? Ob man sie zitiert oder imitiert, man bleibt so nur auf der Schwelle stehen. Man zog es vor, sie zu ignorieren, so tuend als glaubte man, sie gehöre ausschließlich einer kommerziellen Strategie an; dennoch weiß man, daß dies falsch ist. Gewaffnet mit spektraltechnischen Begriffen wie “inharmonische Klänge”, “Frequenzfiltrierungen”, ”Verzerrungen des Spektrums” begann Romitelli seine Vermittlung.

Das einzige, was für ihn zählt, ist sich kaltblütig jenes Delirium anzueignen, ohne dabei auf sein Handwerkliches Können zu verzichten. Ohne auf die Improvisation zurückzugreifen noch Vereinfachungen in Kauf zu nehmen, arbeitet er im Zuge der geschriebenen Werke sorgfältig einen Instrumentalstil heraus, der nicht nur alle Ressourcen des schmutzigen Klanges und die kapriziösen Phrasierungen der guitar-heroes aufnimmt, sondern auch alle harmonischen Mutationen, von der Klarheit zur absoluten Verzerrung.

Im Zyklus “Bad Trip”, den wir ihnen auf dieser CD vorstellen, ist seine ”obsessionelle, repetitive und visionäre” (Zitat Romitelli) Poetik schon entwickelt. Man kann in ihm das Manifest Romitellis erkennen, das er unter den Stern von Henri Michaux gestellt hat. Inspiriert von den Beschreibungen des Poeten der Wirkungen des Mescalins wird die Vorgehensweise der Musik von ”Bad Trip” durch ein Ebben und Fluten bestimmt, bösartig eintreffenden Wellen, die immer dichter und unstabiler werden: herrscht zunächst noch harmonische Reinheit vor, schließt sich ein langer Aufstieg von Schlacke und Unordnung an.

Die in "Bad Trip" vorherrschenden Prozesse sind immer in kurzen und naiven Themen verwurzelt, “Komplexe” von etwas schlüpfrigen Melodiebruchstücken, verführerischen und fragilen Harmonien, kurzen, exaltierten Ornamentierungen, gleich Seufzern. Ohne Zeit sich zu entfalten, wird dieses Material gleich durchgerüttelt: es wiederholt sich, aber man versteht, daß es ein Mutant war, von Viren heimgesucht: es wird zum Monster. Die Elemente des Komplexes nehmen hysterische, manieristische Züge an und entwickeln, jedes für sich, expressive Metastasen. Die Harmonie wird schwerer, überladen; der Klang sättigt sich, die Glissandi werden stärker und durchlaufen das gesamte Klangspektrum : die Zeit der Musik zieht sich in sich zusammen… Die Musik von "Bad Trip" “entwickelt” sich nie: sie verschlimmert sich.

Das Künstliche, das Verzerrte, das Gefilterte”: von dieser verführten Natur handeln die Lektionen des "Professor Bad Trip", denen die Melancholie und der technischer Optimismus gleich fremd sind. Die Pioniere der Elektro-Akustischen Musik haben mit Leichtigkeit von den “unendlichen Möglichkeiten”, den “unerhörten Ressourcen” von der Kunst, den “Klang zu komponieren” gesprochen. Im Lande des "Bad Trip" ist man nicht mehr da, und sei es nur in Form einer Trauer. So wie Eric Denut es scharfsinnig aufgezeigt hat, gibt sich das Element des Timbres bei Romitelli nicht mehr als unendliche Quelle sondern als Erreger der Verstümmelung(1).

Dort, wo die Reprise, die Paraphrase und Verstärkung als Formbildendes Prinzip gesucht werden, bricht das Element “Timbre” die Versprechungen und widerspricht den Erwartungen, indem es unwahrscheinliche Mutationen durchsetzt, “abscheuliche, undomptierbare Figur” (2).

Fausto Romitelli setzt als Inschrift der Partitur von “Professor Bad Trip” folgenden Paragraphen aus “Connaissance par les gouffres” von Henri Michaux: “Eine umfangreiche Umverteilung der Sensibilität findet statt, die alles merkwürdig werden läßt, eine komplexe, kontinuierliche Umverteilung der Sensibilität. Sie fühlen weniger hier und mehr dort. Wo, “hier” und “da” ? In dutzenden von “Hiers” und “Das”, die sie nicht kannten und die sie nicht wiedererkennen”.

Unter dem Wahrzeichen dieses “Nichtwiederzuerkennenden” ist diese CD eingespielt und am Mischpult bearbeitetworden. Viel Spaß beim Hören.

J-L Plouvier

1) ERIC DENUT : “Fausto Romitelli, A short index”. Der gesamte Text
dieses Essays ist auf der Website von Ictus (www.ictus.be) zu lesen.

2) idem